Rumology.be - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Toepasbaar op alle orders ongeacht de oorsprong. 

Website
* Rumology.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstane fouten (inclusief schrijffouten) bevattende en weggelaten van de website. Door het bezoeken en gebruiken van de website verklaart u zichzelf akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacy policy die te allen tijde gewijzigd kunnen worden zonder voorafgaande verwittiging.
* Prijzen die getoond worden op de website voor alle producten en diensten zijn dagprijzen. Wij behouden ons het recht prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande verwittiging. Elke prijswijziging zal u gemeld en bevestigd worden voor het verzenden van de goederen plaatsvind om u de kans te geven uw order te annuleren.
* De getoonde prijzen zijn stukprijzen exclusief administratieve -en verzendkosten tenzij anders vermeld.

Verkoop | Verzending
* U als gebruiker, of een door u aangewezen persoon als ‘ontvanger’ dient over de legale leeftijd te beschikken om alcohol te kopen en accepteren zowel in het land waarin u de aankoop doet als het land van bestemming. Wij raden u aan om bij uw lokale autoriteiten te controleren of geen inbreuk doet op de lokale wetgeving wanneer u alcoholische producten bij ons aankoopt. In België is het verboden voor elke minderjarige onder de 18 jaar om aankopen, of proberen aankopen, te verrichten van alcoholische producten. Wees ervan bewust dat de legale leeftijd kan variëren van land tot land.
* Wij streven ernaar om alle items binnen de 48 uur te verzenden.
* Goederen dienen volledig betaald te zijn voor verzending kan plaatsvinden.
* Wij leveren vanuit onze eigen voorraden en alle opgegeven producten zijn voorradig, tenzij anders aangegeven. Echter, wij/onze software kan fouten vertonen, reden waarom alle opgegeven producten onderwerp zijn van beschikbaarheid. Wij kunnen geen 100% beschikbaarheid geven van de opgegeven producten.
* Wij verzenden, buiten België, enkel aan particuliere personen. Zendingen buiten België voor bedrijven zijn niet mogelijk.

Levering
* Leveringen worden uitgevoerd door een, door ons toegewezen, externe bezorgpartner. Wanneer deze aangeeft dat de goederen afgeleverd zijn volgens hun track ‘n’ trace systeem betekend dit dat u, uw zending ontvangen heeft. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u nadien een klacht zou indienen met de melding dat u, uw zending niet ontvangen zou hebben.
* Bij het ontvangen van uw zending vragen wij u de producten zorgvuldig te inspecteren en ons onmiddellijk te verwittigen wanneer er onjuistheden of onvolledigheid optreed. Eenmaal u de zending ontvangen heeft door onze bezorgpartner en voor ontvangst heeft afgetekend kunnen wij niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan de inhoud. 
* Wij kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor vertraagde of niet-geleverde zendingen als gevolg van desinformatie, onvolledig of fout aangeleverd afleveradres, fout en/of verlies van de externe bezorgpartner.
* Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-geleverde zendingen door de aangewezen bezorgdienst of beschadigingen van pakketten voor zendingen buiten België. 
* Wanneer wij een zending retour ontvangen vanwege een onvolledig of fout afleveradres, door u ‘de klant’ aangeleverd, behouden wij ons het recht om een passend verzendbedrag aan te leveren voor een her-zending van de goederen. Indien u geen her-zending van de goederen wenst zullen wij, naar eigen goeddunken, het bedrag van de goederen terugbetalen, echter kunnen wij de oorspronkelijk betaalde verzendkosten niet terugbetalen.
* Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die verplicht afgeleverd dienen te worden voor een specifieke datum door omstandigheden die buiten onze controle vallen. Wij stellen alles in het werk om uw deadlines zo goed als mogelijk te respecteren maar wijzen u erop tijd-kritische producten voldoende op voorhand te bestellen.
* Lokale belasting en accijnzen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.
* Single Casks en/of Small Batch releases kunnen een afwijking vertonen in alc % vol met het opgegeven alc % vol op onze website. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een dergelijke afwijking.
* Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele bestellingen die in beslag genomen worden, vernietigt, beschadigd of bijkomende kosten vereisen door Douane en/of enig andere belastingdienst.

Retour
* De Belgische Federale Overheidsdienst Economie verplicht ons erop te wijzen dat u gebruik kan maken van het “Herroepingsrecht” (Boek VI. 45, 8°-11°). <De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst.> U moet ons contacteren en toestemming krijgen alvorens u goederen kan/mag terugsturen. Wanneer u gebruik maakt van het 'herroepingsrecht' en de goederen nog niet verwerkt zijn voor verzending kunnen wij enkel overgaan tot het terugbetalen van de bestelde goederen en de transportkosten (indien de transportdocumenten nog niet werden opgesteld), andere kosten zoals administratieve kosten en betaalkosten kunnen niet gecompenseerd worden. 
* De goederen dienen teruggestuurd te worden in hun originele staat en verpakking binnen een redelijke termijn na uw melding en onze toestemming (binnen de 5 werkdagen). U dient een kopie van de factuur en/of levernota bij de goederen te voegen vergezeld van een begeleidend schrijven waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat. Wij betalen u het originele bedrag terug van de goederen eenmaal deze bij ons toekomen en goedgekeurd worden na evaluatie. De koper dient de goederen op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te sturen. Rumology.be gaat enkel over tot het terugbetalen van de originele verzendkosten en de kosten voor het retour zenden wanneer u niet het door u bestelde product heeft ontvangen of in geval van beschadiging bij aflevering.
* Rumology.be kan teruggestuurde goederen weigeren als de goederen geopend werden, de verpakking beschadigd is of schade werd vastgesteld veroorzaakt door de klant.
* Retour omwille van elders goedkoper worden niet geaccepteerd.
* Het retour sturen van producten is de volledige verantwoordelijkheid van de klant.
* Goederen dienen retour gestuurd te worden naar : Rumology.be, T.a.v. Guy Plompen, Hasseltsestraat 30, 3740 – Bilzen, België. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar de verzender.

Betaling
* Bestellingen dienen altijd, volledig, op voorhand betaald te worden. Zolang uw betaling niet ontvangen is zijn de goederen niet gereserveerd op uw naam! Eenmaal de betaling op onze bankrekening wordt ontvangen wordt er overgegaan tot het klaarmaken en verzenden van de goederen.

Afdrukken